Ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  • ECPE : Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
  • ECCE: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
  • CPE: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
  • FCE: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου