ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018-2019

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ A JUNIOR & B JUNIOR
ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (PRE JUNIOR)