100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

100 % ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ (ΜΑΙΟΣ 2018) ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER & PROFICIENCY (MICHIGAN & CAMBRIDGE)