ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ

Τα φροντιστήριά μας διοργανώνουν μονοήμερη εκδρομή στην Ερέτρια με ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα την Κυριακή 13 Μαίου 2018.