ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
1.Φροντιστήριο Σερρών: 5.00-7.00 Μ.Μ.
2.Φροντιστήριο Ζαλόγγου: 7.30-9.30 Μ.Μ.