Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας,ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ
  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) =ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης)=ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) =ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) =ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ


ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 – C2)

ΚΕΠΑ Πανεπιστημίου της
PERUGIA
ΠΤΥΧΙΑ PLIDA
Πανεπιστημίου LA SAPIENZA
Ρώμης
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 CELI 5 Επίπεδο C2 Επίπεδο C2
C1 CELI 4 Επίπεδο C1 Επίπεδο C1
B2 CELI 3 Επίπεδο Β2 Επίπεδο B1-B2
B1 CELI 2 Επίπεδο B1 Επίπεδο B1-B2
A2 Celi 1 Επίπεδο A2 Επίπεδο A1-A2
A1   Επίπεδο A1 Επίπεδο A1-A2