Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας,ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ
  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) =ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης)=ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) =ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) =ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ


ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 – C2)

ΚΕΠΑ GOETHE INSTITUT ÖSD
Österreichisches Sprachdiplom Deutsh
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 Goethe Zertifikat C2
(για ενήλικες)
  Επίπεδο C2
C1 Goethe Zertifikat C1
(16 ετών και πάνω)
C1 OberstufeDeutsch-C1OD
(16 ετών και πάνω)
Επίπεδο C1
B2 Goethe Zertifikat B2
(16 ετών και πάνω)
Β2 MittelstufeDeutsch-MD Jugendvariante
(14 ετών και πάνω)
Β2 MittelstufeDeutsch-MD
(16 ετών και πάνω)
Επίπεδο B2
B1 Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche
(12 ετών και πάνω)
Goethe Zertifikat B1
(16 ετών και πάνω)
B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche-ZB1j
(12-16 ετών)
B1 Zertifikat Deutsch -ZB1
(16 ετών και πάνω)
Επίπεδο Β1
A2 FIT in Deutsch 2
(10 ετών και πάνω)
START Deutsch 2
(16 ετών και πάνω)
Α2 Kompetenz in Deutsch 2-KID 2
(10-14 ετών)
Α2 GrundstufeDeutsch 2- GD 2
(14 ετών και πάνω)
Επίπεδο A2
A1 FIT in Deutsch 1
(10 ετών και πάνω)
START Deutsch 1
(16 ετών και πάνω)
Α1 Kompetenz in Deutsch 1-KID 1
(10-14 ετών)
Α1 GrundstufeDeutsch 1- GD 1
(14 ετών και πάνω)
Επίπεδο A1


TESTDAF (Goethe-Institut)

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Αν και στις τέσσερις ενότητες της εξέτασης έχετε καταταγεί στο επίπεδο TestDaF 4, τότε πληροίτε τις γλωσσικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή σε οποιοδήποτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα της Γερμανίας.
Η γλωσσική εξέταση TestDaF αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές, ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Συνιστάται οι υποψήφιοι για την εξέταση TestDaF να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.