ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 – Α2 ( 18-27 ΜΗΝΕΣ )Εισαγωγή στη γερμανική γλώσσα και τη δομή της. Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές είναι σε θέση να συνεννοηθούν στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Αποκτούν τη
δυνατότητα να επικοινωνούν σε απλές καθημερινές περιστάσεις και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα.


ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ( 4 ΧΡΟΝΙΑ )Ο μαθητής έχει την ικανότητα για την αυτόνομη χρήση της γλώσσας σε καθημερινές περιστάσεις. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο συγκροτημένο και να χρησιμοποιεί
σωστή έκφραση.
Σε αυτό το επίπεδο οι υποψήφιοι λαμβάνουν 4 ξεχωριστά πτυχία γιατί εξετάζονται σε 4 ξεχωριστές ενότητες . Λαμβάνουν ένα ενιαίο δίπλωμα εφόσον έχουν
επιτυχία και στις 4 ενότητες.


ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ( 5-6 ΧΡΟΝΙΑ )Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο διαφόρων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου. Ο λόγος του είναι δομημένος και μπορεί
να επικοινωνεί με σαφήνεια και άνεση με τους συνομιλητές του για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.
Για την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει και στα γραπτά και στα προφορικά.


ΕΠΙΠΕΔΟ C1 ( 7 ΧΡΟΝΙΑ )Η γλώσσα πλέον σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιείται με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική , επαγγελματική ή ακαδημαϊκή ζωή του υποψηφίου.
Μπορεί να κατανοήσει κείμενα με πολύ απαιτητικό λεξιλόγιο και να κατανοήσει και τα έμμεσα νοήματά τους.

Για την απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει και στα γραπτά και στα προφορικά.


ΕΠΙΠΕΔΟ C2 ( 8 ΧΡΟΝΙΑ )Οι υποψήφιοι επικοινωνούν με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια. Κατανοούν απόλυτα χωρίς καμία προσπάθεια ότι διαβάζουν ή ακούνε.