Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας,ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ
  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) =ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης)=ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) =ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) =ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ


ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 – C2)

ΚΕΠΑ Γαλλικό Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
SORBONNE
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 DALF C2 Paris-Sorbonne C2 Επίπεδο C2
C1 DALF C1 Paris-Sorbonne C1 Επίπεδο C1
B2 DELF B2 Paris-Sorbonne Β2 Επίπεδο B1-B2
B1 DELF B1 Paris-Sorbonne B1 Επίπεδο B1-B2
A2 DELF A2
DELF A2 PRIM(8-12ετών)
  Επίπεδο A1-A2
A1 DELF A1
DELF A1 PRIM(8-12ετών)
  Επίπεδο A1-A2