ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 – Α2 ( 2 ΧΡΟΝΙΑ )Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Είναι σε θέση με την κατάκτηση και του διπλώματος Α2 να παίρνουν μέρος σε απλούς και συνηθισμένους διαλόγους.


ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ( 3 ΧΡΟΝΙΑ )Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο διευρύνουν το λεξιλόγιό τους ώστε να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την καθημερινότητά τους, θέματα που αφορούν την οικογένειά

τους, τα ενδιαφέροντα, τη δουλειά και τη διασκέδαση, τα ταξίδια και την επικαιρότητα. Κατέχει βασικά γραμματικά φαινόμενα και ένα πλήθος λεξιλογίου περίπου στις 2000 λέξεις.


ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ( 4 ΧΡΟΝΙΑ )Οι υποψήφιοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές τους. Εμπλουτίζεται ο γραπτός και ο προφορικός τους λόγος και είναι σε θέση να προβάλλουν επιχειρήματα

επάνω σε διάφορα θέματα.


ΕΠΙΠΕΔΟ C1 ( 5 ΧΡΟΝΙΑ )Το πτυχίο αυτό αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της γλώσσας και πιστοποιεί φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία ή

σε άλλες γαλλόφωνες χώρες.


ΕΠΙΠΕΔΟ C2 ( 6 ΧΡΟΝΙΑ )Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς προσπάθεια κάθε κείμενο που διαβάζει ή ακούει. Ακόμα, έχει την ικανότητα

να μεταφέρει σωστά και με ακρίβεια τα γεγονότα και τα επιχειρήματα από διάφορες πηγές, γραπτές ή προφορικές.